Thêm nút trở về đầu trang vào Blogger

Nút trở về đầu trang hay gọi theo tiếng Anh cho chuẩn là Back to Top, nghe tên thì cũng biết nó có công dụng gì rồi nó giúp cho khách truy cập dễ dàng trở về đầu trang khi bài viết dài hoặc số lượng nhận xét lớn. Việc thêm nút này vào website của chúng ta không những giúp tiết kiệm được thời gian của khách truy cập, mà còn tô điểm thêm cho diện mạo của website nữa.

Thêm nút trở về đầu trang vào Blogger

Thêm nút trở về đầu trang vào Blogger

Đầu tiên đăng nhập và chọn blog mà bạn muốn chèn thêm nút này vào, tiếp tục chọn vào Bố cục >> Thêm tiện ích HTML

Thêm nút trở về đầu trang vào Blogger

sau đó thêm đoạn mã dưới dây vào phần nội dung của widget
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" >
/***********************************************
* Scroll To Top Control script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* Modified by www.probloggertricks.com
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Project Page at http://www.dynamicdrive.com for full source code
***********************************************/
var scrolltotop={
    //startline: Integer. Number of pixels from top of doc scrollbar is scrolled before showing control
    //scrollto: Keyword (Integer, or "Scroll_to_Element_ID"). How far to scroll document up when control is clicked on (0=top).
    setting: {startline:100, scrollto: 0, scrollduration:1000, fadeduration:[500, 100]},
    controlHTML: '<img src="Địa chỉ url của ảnh" />', //HTML for control, which is auto wrapped in DIV w/ ID="topcontrol"
    controlattrs: {offsetx:5, offsety:5}, //offset of control relative to right/ bottom of window corner
    anchorkeyword: '#top', //Enter href value of HTML anchors on the page that should also act as "Scroll Up" links
    state: {isvisible:false, shouldvisible:false},

    scrollup:function(){
        if (!this.cssfixedsupport) //if control is positioned using JavaScript
            this.$control.css({opacity:0}) //hide control immediately after clicking it
        var dest=isNaN(this.setting.scrollto)? this.setting.scrollto : parseInt(this.setting.scrollto)
        if (typeof dest=="string" && jQuery('#'+dest).length==1) //check element set by string exists
            dest=jQuery('#'+dest).offset().top
        else
            dest=0
        this.$body.animate({scrollTop: dest}, this.setting.scrollduration);
    },

    keepfixed:function(){
        var $window=jQuery(window)
        var controlx=$window.scrollLeft() + $window.width() - this.$control.width() - this.controlattrs.offsetx
        var controly=$window.scrollTop() + $window.height() - this.$control.height() - this.controlattrs.offsety
        this.$control.css({left:controlx+'px', top:controly+'px'})
    },

    togglecontrol:function(){
        var scrolltop=jQuery(window).scrollTop()
        if (!this.cssfixedsupport)
            this.keepfixed()
        this.state.shouldvisible=(scrolltop>=this.setting.startline)? true : false
        if (this.state.shouldvisible && !this.state.isvisible){
            this.$control.stop().animate({opacity:1}, this.setting.fadeduration[0])
            this.state.isvisible=true
        }
        else if (this.state.shouldvisible==false && this.state.isvisible){
            this.$control.stop().animate({opacity:0}, this.setting.fadeduration[1])
            this.state.isvisible=false
        }
    },
 
    init:function(){
        jQuery(document).ready(function($){
            var mainobj=scrolltotop
            var iebrws=document.all
            mainobj.cssfixedsupport=!iebrws || iebrws && document.compatMode=="CSS1Compat" && window.XMLHttpRequest //not IE or IE7+ browsers in standards mode
            mainobj.$body=(window.opera)? (document.compatMode=="CSS1Compat"? $('html') : $('body')) : $('html,body')
            mainobj.$control=$('<div id="topcontrol">'+mainobj.controlHTML+'</div>')
                .css({position:mainobj.cssfixedsupport? 'fixed' : 'absolute', bottom:mainobj.controlattrs.offsety, right:mainobj.controlattrs.offsetx, opacity:0, cursor:'pointer'})
                .attr({title:'Scroll Back to Top'})
                .click(function(){mainobj.scrollup(); return false})
                .appendTo('body')
            if (document.all && !window.XMLHttpRequest && mainobj.$control.text()!='') //loose check for IE6 and below, plus whether control contains any text
                mainobj.$control.css({width:mainobj.$control.width()}) //IE6- seems to require an explicit width on a DIV containing text
            mainobj.togglecontrol()
            $('a[href="' + mainobj.anchorkeyword +'"]').click(function(){
                mainobj.scrollup()
                return false
            })
            $(window).bind('scroll resize', function(e){
                mainobj.togglecontrol()
            })
        })
    }
}
scrolltotop.init()
</script>
đoạn mã này mình tìm được trên mạng khá là dài, tại đoạn mã trên bạn thay đoạn "Địa chỉ url của ảnh" bằng địa chỉ ảnh riêng của bạn,  hoặc bạn có thể chọn một trong những hình ảnh mà mình liệt kê sau đây

http://3.bp.blogspot.com/-Jhm_YShNMoc/UujZWfBmHyI/AAAAAAAACSw/RG0ZAtfbUA8/s1600/back+to+top+Gray+arrow.png
http://4.bp.blogspot.com/-lgcf335g8fU/UujZe-dFarI/AAAAAAAACS4/l4NDNgJx9dI/s1600/back+to+top+paw+button.png
http://1.bp.blogspot.com/-_9c-eclwmUs/UujZqKk0ohI/AAAAAAAACTA/h1SgQMIdSD8/s1600/Back+to+top+Circle.png
Công việc khó khăn sau cùng lưu lại :D và bạn đã có riêng cho website của mình nút trở về đầu trang cho khách truy cập, mong rằng với thủ thuật nhỏ này giúp ích cho các bạn, cũng như khách truy cập trên website của mỗi người. Nếu có bất cứ vấn đề gì cần trợ giúp bạn có thể để lại nhận xét ở dưới. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

11 bình luận

 1. avatar says

  17:55 Ngày 28 tháng 08 năm 2014

  bạn ơi cho mình hỏi làm sao để khắc phục tình trạng cái khung nội quy comment nó lại nằm phía dưới khung nhận xét vậy bạn, giúp mình với..
  bạn kéo đến cuối bài viết này để xem lỗi nhé: NÓ ĐÂY

 2. avatar says

  19:15 Ngày 28 tháng 08 năm 2014

  Cái đó là mặc định của Blogger rồi bạn, lúc mà có bình luận rồi thì nó sẽ nhảy xuống cuối trang bạn nhé, tại blog của mình cũng thế mà.

 3. avatar says

  19:51 Ngày 28 tháng 08 năm 2014

  mình đang sài temp của bạn nek, sẵn cho hỏi cái khung liên hệ trên menu làm sao để bấm vào nút gửi thì nó gửi vào mail mình vì mình tìm hoài mà không thấy link của nó :v

 4. avatar says

  19:54 Ngày 28 tháng 08 năm 2014

  Bạn chèn một widget liên hệ vào một vị trí bất kì trên website là khung liên hệ hoạt động được. Tham khảo thêm bài này nhé
  http://www.kslzone.net/2014/03/huong-dan-tao-trang-lien-he-cho-blogger.html

 5. avatar says

  20:11 Ngày 28 tháng 08 năm 2014

  ok bạn, mình làm đc rồi. bạn rất mau mắn và nhiệt tình. mình rất thích mấy bài viết của bạn :v

 6. avatar says

  21:35 Ngày 14 tháng 09 năm 2014

  Cám ơn bạn mình đã làm được !

 7. avatar says

  22:25 Ngày 14 tháng 09 năm 2014

  Cho mình hỏi thêm là làm sao để chính vị trí của nút Back To Top này. VD mình mún chỉnh nó khoảng ở vị trí gần giữa trang từ dưới lên thì làm thế nào ?

 8. avatar says

  12:56 Ngày 15 tháng 09 năm 2014

  Bạn tăng số offsety lên hoặc xuống theo ý bạn nhé :)

 9. avatar says

  11:52 Ngày 12 tháng 03 năm 2016

  mình k làm đucợc thế nhỉ? chỉ mình với

 10. avatar says

  11:53 Ngày 12 tháng 03 năm 2016

  mình k làm đucợc thế nhỉ? chỉ mình với

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.