Chống spam backlinks ở nhận xét cho Blogger

Chống nhận xét spam backlinks cho Blogger
Spam nhận xét để lấy backlinks là một trong những thứ mà chúng ta có thể thấy ở hầu hết các website nói chung, và các Blogger nói riêng. Việc mà mình muốn nói đến ở đây là, mặc dù Blogger đã mặc định cho thuộc tính nofollow vào nhận xét, nhưng việc những backlink tồn tại ở phần nhận xét một phần nào đó chuyển hướng một ít lượng khách truy cập của chúng ta sang chỗ khác.

Một thời gian tìm tòi và lục lọi trên Internet mình đã tìm ra được một đoạn jQuery nhỏ nhoi này mà mình cảm thấy rất hữu ích, nó chống khách truy cập nhắp vào backlink ở phần nhận xét mà những spammer để lại.

Chống spam backlinks ở nhận xét cho Blogger

1. Đăng nhập vào Blogger >> Mẫu >> Chỉnh sửa HTML

Chống nhận xét spam backlinks cho Blogger

2. Tìm đến thẻ </head> và thêm đoạn jQuery sau vào bên trên
<script>
$(document).ready(function() {
    $(&#39;.comment-content a&#39;).click(function(e) {
        e.preventDefault();
       
    });
});
</script>
3. Lưu lại giao diện và kiểm thử.

Đoạn mã này có chức năng không cho khách truy cập nhắp vào những đường link lại khu vực nhận xét của bạn, có nghĩa là chỉ được thấy chứ không cho "rờ" vào. Và sau khi cài đặt thành công đoạn jQuery trên cho blog của bạn, mình nghĩ bạn sẽ bớt đi phàn lo lắng về những Spammer để lại backlink tại blog của bạn nữa.

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.